Algemene Voorwaarden & FAQ Webshop

Algemene Voorwaarden Mil&Match servies
KVK 30125099

1.    Definities

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals hieronder in dit artikel gedefinieerd.

1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2. Bestelprocedure: de procedure, die Besteller doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.

1.3 Mil&Match: een samenwerking tussen M. Witzenhausen B.V., Link Marketing Communicatie BV (KVK 30125099: hierna te noemen: Link) en Morenso International B.V. ( KVK 70975965: hierna te noemen: Morenso). De Overeenkomst wordt door Besteller aangegaan met Morenso, gevestigd aan de Prinses Marielaan 8 te (3743 JA) Baarn. Mil&Match is bereikbaar per shop@miljuschka.nl

1.4. Besteller: de besteller van het op de Website aangeboden Product.

1.5. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van het Product.

1.6. Partijen: M. Witzenhausen B.V., Morenso, Link en Besteller gezamenlijk.

1.7. Website: de website waarop het servies Mil&Match besteld kan worden: www.miljuschka.nl/shop

1.8. Product: door M. Witzenhausen, Morenso en Link op de Website aangeboden servies en textiel artikelen, die Besteller op de Website kan orderen.


2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten die tussen Partijen tot stand komen.

2.2. De Besteller die eenmaal op basis van deze Algemene Voorwaarden met Mil&Match heeft gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen Partijen.


3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Tussen Partijen komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Besteller middels het volledig en correct invullen van Mil&Match Bestelprocedure een Product op de Website bestelt.


4. Prijs

4.1. Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief btw. De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Vanaf EURO 50,- (vijftig euro) bestelwaarde gratis inclusief verzendkosten.

4.2. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.


5. Betaling

5.1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.

5.2. Bij een niet ontvangen betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt het bestelde Product niet geleverd.


6. Bezorgtermijn

6.1. Besteller ontvangt na het volledig voltooien van de Bestelprocedure het Product binnen maximaal drie (3) werkdagen op het door Besteller ingevulde adres.

6.2. Besteller ontvangt na het volledig voltooien van de Bestelprocedure een bevestigingsmail. Besteller ontvangt ter bevestiging tevens een e-mail op het moment dat het Product verzonden is van het verzendhuis.


7. Annulering en terugbetaling

7.1. Na de aankoop van het Product heeft Besteller de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende veertien (14) dagen na de dag van bestellen te ontbinden. Indien Besteller gebruik maakt van dit annuleringsrecht middels het invullen en versturen van het retourformulier, betaalt Morenso het betaalde bedrag terug aan Besteller met dezelfde betaalmethode die Besteller gebruikt heeft om Morenso te betalen.

7.2. Besteller oefent het annuleringsrecht uit door contact met Mil&Match op te nemen vóór het verstrijken van de annuleringstermijn. Besteller kan contact met de klantenservice opnemen, door een e-mail te sturen naar shop@miljuschka.nl


8. Ontbinding

8.1 Na de aankoop van het Product heeft Besteller de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na de dag van ontvangst van het Product door Besteller. Schriftelijke herroeping verdient de voorkeur.


9. Klachtenregeling

9.1. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Besteller contact op met Mil&Match, welk contact eveneens per e-mail kan: shop@miljuschka.nl. Mil&Match staat altijd klaar om te luisteren naar de klacht van Besteller.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Mil&Match zijn niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen, wanneer dit feit is veroorzaakt door gebeurtenissen buiten hun controle (overmacht).

10.2. Onder overmacht valt elke actie, gebeurtenis of ongeval buiten de controle van Mil&Match. Dit omvat het volgende:

10.2.1. Stakingen, uitsluitingen of andere professionele acties;

10.2.2. Burgerlijke onrust, rebellie, invasies, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanvallen, oorlog of dreiging van een oorlog;

10.2.3. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemieën of andere natuurrampen;

10.2.4. Onmogelijk gebruik van spoorwegen, luchtvervoer, auto of ander openbaar of particulier vervoer;

10.3. De uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te worden verlengd met de periode waarin de overmacht voortduurt. Mil&Match zal redelijkerwijs inspanningen leveren om de overmachtstoestand te beëindigen, of om een oplossing te vinden waarbij de levering, ondanks de overmacht, alsnog uitgevoerd kan worden.


11. Websites van derden

11.1. Deze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door een van de partners, adverteerders, gelieerde ondernemingen of andere derde partijen. Houd er rekening mee dat Mil&Match niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van dergelijke websites of voor de goederen en/of diensten die daar worden aangeboden.

12. Intellectuele Eigendomsrechten

12.1. Mil&Match: M. Witzenhausen B.V., Morenso en Link zijn houder of licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten op materialen, teksten, beeldmateriaal dat op de website van de shop: www.miljuschka.nl/shop is geplaatst. Deze rechten en materialen zijn auteursrechtelijk beschermd.

12.2. Het is toegestaan om een kopie of download van pagina’s op de website af te drukken voor persoonlijk gebruik. Echter, het gebruik van (een deel van) haar auteursrechtelijk beschermd materiaal voor commerciële doeleinden, zonder een licentie van Mil&Match of hun licentiegevers, is niet toegestaan.

12.3. Zodra Besteller staat ingeschreven, verkrijgen M. Witzenhauzen, Morenso en Link daarmee het onherroepelijk recht om te citeren uit opmerkingen over (het Product van) Mil&Match die Besteller op de website, blog of social media vermeldt.


13. Wijzigingen

13.1. Mil&Match (M. Witzenhausen B.V., Morenso en Link) behouden zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden periodiek te herzien. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.


14. Geschillen en Toepasselijk Recht

14.1. Op de Overeenkomst en op alle eventuele andere verbintenissen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

FAQ

WAT IS Mil&Match?

Mil & Match is de naam van de servies en keukentextiellijn van Miljuschka waarmee je naar hartenlust kunt mixen & matchen. De kleuren van de bowls, borden en bekers passen immers perfect bij elkaar. Roze, blauw, wit en hout: uitgevoerd in zachte pasteltinten. En ze zijn ook nog eens stapelbaar: “Dat vind ik zelf altijd fijn”, aldus Miljuschka. Het is verkrijgbaar via www.miljuschka.nl/shop/

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DE PRODUCTLIJN?

Het servies is van aardewerk of hout en de textiellijn is van stevig katoen.

IS DE SERVIESLIJN VAATWASSER BESTENDIG?

Het aardewerk is vaatwasser bestendig bij normaal gebruik.

Met normaal gebruik verstaan we dat de machine trillingvrij draait en dat het aardewerk is ingeladen zonder dat het tegen elkaar aanzit.

Het houtwerk is niet vaatwasser bestendig.

WANNEER WORDT DE BETALING AFGESCHREVEN VAN MIJN REKENING?

Betaling kan door middel van iDeal. Als je servies bestelt, worden de kosten gelijk geïncasseerd bij je bank.

KAN IK MIJN SERVIES RETOURNEREN?

Het servies kan alleen geretourneerd worden indien de producten onbeschadigd zijn. Als je producten retour wil sturen, doe dit dan binnen 14 dagen na ontvangst. Dat kun je doen middels het invullen van het retourformulier klik hier 

WANNEER KAN IK MIJN BESTELLING VERWACHTEN?

Na het afronden van je bestelling ontvang je binnen 5 minuten een bevestigingsmail, vergeet niet in je map met ongewenste email/ spam te kijken. Mocht je de bevestigingsmail niet hebben ontvangen, stuur dan een bericht naar shop@miljuschka.nl met jouw bestelnummer en dan lossen we het op. De bestelling wordt maximaal 3 dagen na je bestelling per post naar je opgestuurd. Wij doen ons uiterste best om je bestelling met zorg en spoed naar je te verzenden.

IK HEB ALLES GELEZEN, MAAR MIJN VRAAG STAAT ER NIET TUSSEN..

Stuur een mailtje naar shop@miljuschka.nl en we helpen je graag verder.